Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Hierdie funksie omskep webblad in HTML-formaat in 'n prent, teks of PDF.
Versoeke kan uitgevoer word met behulp van HTTP GET of HTTP POST metodes. Reaksie is altyd in JSON-formaat.
parameter waarde beskrywing
vereis url URL van die webwerf
format Uitsetformaat
api_key You API key. Register to get your key

versoek

reaksie

Klik op POST of GET om reaksie te sien

moontlike foute

R7ERR_INVALID_URL Ongeldige URL. Ondersteun word is http: // en https: // R7ERR_TIMEOUT Die lewering van die webwerf het te lank gegaan R7ERR_CONV_FAILED Gesprek het misluk

kode monsters

Hieronder word kode monsters outomaties opgedateer wanneer u die parameters hierbo verander
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery