Pulsuz Online Tools: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Bu funksiya müəyyən bir IP-nin Tor çıxış nöqtəsindən gəldiyini yoxlayır.
İstekler HTTP GET və ya HTTP POST üsulları istifadə edilə bilər. Cavab hər zaman JSON formatında.
parametr dəyər təsviri
lazım ip IP yoxlanacaq

istək

cavab

Cavabı görmək üçün POST və ya GET basın

mümkün səhvlər

R7ERR_FAILED Algılama başarısız oldu

kod nümunələri

Aşağıdakı kod nümunələri yuxarıda göstərilən parametrləri dəyişdikdə avtomatik olaraq yeniləyir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery