Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Bu funksiya film və televiziya şouları haqqında məlumatları qaytarır. 'Imdb` parametresini müəyyənləşdirirsinizsə, API tək bir maddə array qaytaracaq. 'Title` parametresini API-yə 5 filmə qədər olan bir sıra təyin edərsən. Afişalar 700px hündürlükdə və ya daha azdır.
İstekler HTTP GET və ya HTTP POST üsulları istifadə edilə bilər. Cavab hər zaman JSON formatında.
parametr dəyər təsviri
onlardan biri
tələb olunur
imdb IMDB ID
title Filmin adı
api_key You API key. Register to get your key

istək

cavab

Cavabı görmək üçün POST və ya GET basın

mümkün səhvlər

R7ERR_NOTFOUND Film / tv-tapılmadı R7ERR_GAME Verilmiş IMDB ID oyuna aiddir R7ERR_EPISODE Verilmiş IMDB ID bir tv-şou epizodına aiddir

kod nümunələri

Aşağıdakı kod nümunələri yuxarıda göstərilən parametrləri dəyişdikdə avtomatik olaraq yeniləyir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery