Online nástroje zdarma: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Tato funkce zkontroluje, zda daná adresa IP pochází z únikového uzlu Tor.
Požadavky lze provádět pomocí metod HTTP GET nebo HTTP POST. Odpověď je vždy ve formátu JSON.
parametr hodnota popis
Povinný ip IP pro kontrolu

žádost

Odezva

Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na POST nebo GET

možné chyby

R7ERR_FAILED Detekce selhala

vzorky kódu

Při změně výše uvedených parametrů se vzorky kódu níže automaticky aktualizují
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery