Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
OCR API has been temporarily disabled. Due to unknown bug it caused constant server overloads.
We are investigating the bug. Feel free to conact us on our github for more information.
We are sorry for the inconvenience.
Please use subscribe function on the bottom of the page to stay informed.
Tato funkce transformuje obraz
Požadavky lze provádět pomocí metod HTTP GET nebo HTTP POST. Odpověď je vždy ve formátu JSON.
parametr hodnota popis
jeden z nich
je vyžadován
file Soubor, který chcete nahrát. Použijte metodu POST
url URL pro upload
format Výstupní formát
language Jazyk
api_key You API key. Register to get your key

žádost

Odezva

Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na POST nebo GET

možné chyby

R7ERR_UPLOAD_FAILED Nahrávání selhalo R7ERR_NO_UPLOAD Není zadán žádný soubor R7ERR_OVER_20MB Nahraný soubor byl větší než 20 MB R7ERR_CONV_FAILED Konverze OCR se nezdařila

vzorky kódu

Při změně výše uvedených parametrů se vzorky kódu níže automaticky aktualizují
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery