Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Tato funkce vrací transformovaný text.
Požadavky lze provádět pomocí metod HTTP GET nebo HTTP POST. Odpověď je vždy ve formátu JSON.
parametr hodnota popis
Povinný text Vstupní text (UTF-8)
action Transformace pro provedení
api_key You API key. Register to get your key

žádost

Odezva

Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na POST nebo GET

možné chyby

R7ERR_CONV_FAILED Konverze se nezdařila R7ERR_NOT_UTF8 Výstupní řetězec není UTF-8 a nemůže být vrácen

vzorky kódu

Při změně výše uvedených parametrů se vzorky kódu níže automaticky aktualizují
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery