Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Denne funktion returnerer oplysninger om film og tv-shows. Hvis du angiver `imdb`-parameter, returnerer API'en et enkelt element array. Hvis du angiver `title` parameter, API'en en matrix med op til 5 film. Plakater er 700px i højde eller mindre.
Anmodninger kan udføres ved hjælp af HTTP GET eller HTTP POST metoder. Svaret er altid i JSON-format.
parameter værdi beskrivelse
en af dem
er nødvendig
imdb IMDB ID
title Film titel
api_key You API key. Register to get your key

anmodning

respons

Klik på POST eller GET for at se svar

mulige fejl

R7ERR_NOTFOUND Film / tv-show ikke fundet R7ERR_GAME Givet IMDB ID er forbundet med et spil R7ERR_EPISODE Givet IMDB ID er forbundet med en tv-show episode

kode prøver

Nedenfor opdateres kodeprøver automatisk, når du ændrer parametre ovenfor
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery