Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Denne funktion beregner visuel hash for givet billede. Visuelle hashes kan bruges til at finde lignende og visuelt identiske billeder (selv når de har forskellige opløsninger eller format). Algoritmen er baseret på en artikel af Dr. Krawetz.
To billeder er visuelt identiske, når deres hash er de samme.
De ligner hinanden, hvis hamming afstanden mellem binær repræsentation af hash er lille (<= 5).
Anmodninger kan udføres ved hjælp af HTTP GET eller HTTP POST metoder. Svaret er altid i JSON-format.
parameter værdi beskrivelse
en af dem
er nødvendig
file Fil, der skal uploades. Brug POST-metode
url URL til upload
api_key You API key. Register to get your key

anmodning

respons

Klik på POST eller GET for at se svar

mulige fejl

R7ERR_UPLOAD_FAILED Upload fejlede R7ERR_NO_UPLOAD Ingen fil angivet R7ERR_OVER_20MB Uploadet fil var større end 20 MB R7ERR_NOT_IMAGE Ikke en billedfil (understøttet er PNG, JPG, GIF)

kode prøver

Nedenfor opdateres kodeprøver automatisk, når du ændrer parametre ovenfor
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery