Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Tagastab Wikipedia artikli
Taotlusi saab teha HTTP GET või HTTP POST-meetoditega. Vastus on alati JSON-vormingus.
parameeter väärtus kirjeldus
nõutud page Artikkel
language Kasutatav keel
plain Tavaline tekst?
api_key You API key. Register to get your key

taotlus

vastus

Vastuse kuvamiseks klõpsake POST või GET

võimalikud vead

R7ERR_NOTFOUND lehte ei leitud R7ERR_FAILED Ei saanud tõmmata

koodi näidised

Allpool koodi proovid värskendatakse automaatselt, kui muudate parameetreid ülal
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery