Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Tämä toiminto palauttaa muunnetun tekstin.
Pyynnöt voidaan suorittaa käyttämällä HTTP GET- tai POST-menetelmiä. Vastaus on aina JSON-muodossa.
parametri arvo kuvaus
edellytetään text Tulosteksti (UTF-8)
action Transformation to perform
api_key You API key. Register to get your key

pyyntö

vastaus

Napsauta POST tai GET nähdäksesi vastauksen

mahdolliset virheet

R7ERR_CONV_FAILED Tulos epäonnistui R7ERR_NOT_UTF8 Lähtöjono ei ole UTF-8 eikä sitä voi palauttaa

koodinäytteitä

Alla koodinäytteet päivittyvät automaattisesti, kun muutat yllä olevia parametreja
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery