Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ova se funkcija pretvara iz jedne valute u drugu.
Zahtjevi se mogu izvoditi pomoću HTTP GET ili HTTP POST metoda. Odgovor je uvijek u JSON formatu.
parametar vrijednost opis
potreban amount Iznos za pretvorbu
potreban currency_in Ulazna valuta
potreban currency_out Izlazna valuta
api_key You API key. Register to get your key

zahtjev

odgovor

Kliknite POST ili GET da biste vidjeli odgovor

moguće pogreške

R7ERR_FAILED Pretvorba nije uspjela

uzoraka koda

Ispod se uzoraka koda automatski ažuriraju kada promijenite gore navedene parametre
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery