Bezmaksas tiešsaistes rīki: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Šī funkcija atgriež pilsētu, valsts nosaukumu un valsts kodu konkrētai IP adresei.
Informācija balstās uz datiem, kas sniegti db-ip .com / under CC BY 4.0.
Pieprasījumus var veikt, izmantojot HTTP GET vai HTTP POST metodes. Atbilde vienmēr ir JSON formātā.
parametrs vērtība apraksts
nepieciešams ip IP adrese (IPv4)

pieprasījums

atbilde

Lai skatītu atbildi, noklikšķiniet uz POST vai GET

iespējamās kļūdas

R7ERR_NOTFOUND Informācija nav atrasta

koda paraugi

Zemāk minētie koda paraugi tiek automātiski mainīti, mainot iepriekš norādītos parametrus
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery