Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Deze functie retourneert informatie over films en tv-programma's. Als u de `imdb` -parameter opgeeft, retourneert de API een enkele artikelreeks. Als u de `title` parameter opgeeft, de API een array met maximaal 5 films. Posters zijn 700px hoog of minder.
Verzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van HTTP GET of HTTP POST-methoden. Reactie is altijd in JSON-indeling.
parameter waarde beschrijving
een van beide
is vereist
imdb IMDB ID
title Film titel
api_key You API key. Register to get your key

verzoek

antwoord

Klik op POST of GET om het antwoord te zien

mogelijke fouten

R7ERR_NOTFOUND Film/tv-programma niet gevonden R7ERR_GAME Gezien IMDB-ID is gekoppeld aan een spel R7ERR_EPISODE Gezien IMDB-ID is gekoppeld aan een tv-show-aflevering

codevoorbeelden

Hieronder codevoorbeelden worden automatisch bijgewerkt wanneer u bovenstaande parameters wijzigt
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery