Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Denne funksjonen returnerer informasjon om et gfycat.com-bilde. Denne API gir direkte linker til videoer og miniatyrer som begynner med https. Mens https er anbefalt av gfycat, er det tregere enn http. Derfor kan du vurdere å bruke http i stedet.
Forespørsler kan utføres ved hjelp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret er alltid i JSON-format.
parameter verdi beskrivelse
nødvendig url URL til bilde
api_key You API key. Register to get your key

be om

respons

Klikk på POST eller GET for å se svar

mulige feil

R7ERR_NOTFOUND Bilde ikke funnet

kodeksempler

Nedenfor kodes eksempler oppdateres automatisk når du endrer parametere over
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery