Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Denne funksjonen beregner visuell hash for gitt bilde. Visuelle hash kan brukes til å finne lignende og visuelt identiske bilder (selv når de har forskjellig oppløsning eller format). Algoritmen er basert på en artikkel av Dr. Krawetz.
To bilder er visuelt identiske når deres hashes er de samme.
De er like om hammingavstand mellom binær representasjon av hashene er liten (<= 5).
Forespørsler kan utføres ved hjelp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret er alltid i JSON-format.
parameter verdi beskrivelse
en av dem
er nødvendig
file Fil å laste opp. Bruk POST-metoden
url URL for å laste opp
api_key You API key. Register to get your key

be om

respons

Klikk på POST eller GET for å se svar

mulige feil

R7ERR_UPLOAD_FAILED Opplasting mislyktes R7ERR_NO_UPLOAD Ingen fil spesifisert R7ERR_OVER_20MB Lastet fil var større enn 20 MB R7ERR_NOT_IMAGE Ikke en bildefil (støttet er PNG, JPG, GIF)

kodeksempler

Nedenfor kodes eksempler oppdateres automatisk når du endrer parametere over
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery