Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ta funkcja zwraca inforamcje o filmach i serialach. Jeżeli podasz parametr `imdb` API zwróci tablicę z 1 elementem. Jeżeli podasz `title` (tytuł) API zwróci do 5 pasujących filmów. Plakaty mają wysokość 700px lub niższą.
Zapytania można wykonywać metodą HTTP GET lub POST. Odpowiedź jest zawsze w formacie JSON
parametr wartość opis
jeden z 2
wymagany
imdb Numer ID z IMDB
title Tytuł filmu
api_key You API key. Register to get your key

zapytanie

odpowiedź

Naciśnij guzik POST lub GET aby zobaczyć odpowiedź

możliwe błędy

R7ERR_NOTFOUND Filmu/serialu nie znaleziono R7ERR_GAME Podane ID z IMDB wskazuje na grę R7ERR_EPISODE Podane ID z IMDB wskazuje na odcinek serialu

przykładowy kod

Poniższe przykładowe kody źródłowe aktualizują się automatycznie gdy zmienisz parametry
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery