Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Converting to FLAC has been disabled as it was using most of server's bandwidth.
This is a free service, we have no sponsors so we either had to disable FLAC or shutdown the page.
We are sorry for the inconvenience.
Ta funkcja konwertuje pliki dźwiękowe do innego formatu
Zapytania można wykonywać metodą HTTP GET lub POST. Odpowiedź jest zawsze w formacie JSON
parametr wartość opis
jeden z 2
wymagany
file Plik do wgrania. Zastosuj metodę POST
url URL do wgrania
format Format wyjściowy
api_key You API key. Register to get your key

zapytanie

odpowiedź

Naciśnij guzik POST lub GET aby zobaczyć odpowiedź

możliwe błędy

R7ERR_UPLOAD_FAILED Wgrywanie się nie udało R7ERR_NO_UPLOAD Nie wybrano pliku R7ERR_OVER_20MB Wgrywany plik jest większy niż 20 MB R7ERR_CONV_FAILED Konwersja się nie udała

przykładowy kod

Poniższe przykładowe kody źródłowe aktualizują się automatycznie gdy zmienisz parametry
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery