Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ta funkcja oblicza hash lub sumę kontrolną podanego tekstu (stringa).
Zapytania można wykonywać metodą HTTP GET lub POST. Odpowiedź jest zawsze w formacie JSON
parametr wartość opis
wymagane text Tekst do haszowania (UTF-8)
algo Algorytm
api_key You API key. Register to get your key

zapytanie

odpowiedź

Naciśnij guzik POST lub GET aby zobaczyć odpowiedź

możliwe błędy

R7ERR_UPLOAD_FAILED Wgrywanie się nie udało R7ERR_OVER_10MB Tekst jest większy niż 10 MB

przykładowy kod

Poniższe przykładowe kody źródłowe aktualizują się automatycznie gdy zmienisz parametry
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery