Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ta funkcja zwraca przekształcony tekst.
Zapytania można wykonywać metodą HTTP GET lub POST. Odpowiedź jest zawsze w formacie JSON
parametr wartość opis
wymagane text Tekst wejściowy (UTF-8)
action Transformacja do wykonania
api_key You API key. Register to get your key

zapytanie

odpowiedź

Naciśnij guzik POST lub GET aby zobaczyć odpowiedź

możliwe błędy

R7ERR_CONV_FAILED Konwersja się nie udała R7ERR_NOT_UTF8 Wyjściowy tekst nie jest w formacie UTF-8 i nie może być zwrócony

przykładowy kod

Poniższe przykładowe kody źródłowe aktualizują się automatycznie gdy zmienisz parametry
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery