Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ta funkcja oblicza hasz wizualny dla danego obrazu. Hasze wizualne można wykorzystać do odszukiwania obrazków podobnych wizualnie (nawet jeżeli są w innej rodzielczości czy formacie). Algorytm oparty jest na artykule Dr Krawetza.
Dwa obrazy są wizualnie identyczne, gdy ich haszą sa takie same.
Są podobne, gdy odległość hamminga między ich binarną reprezentacją jest mała (<=5).
Zapytania można wykonywać metodą HTTP GET lub POST. Odpowiedź jest zawsze w formacie JSON
parametr wartość opis
jeden z 2
wymagany
file Plik do wgrania. Zastosuj metodę POST
url URL do wgrania
api_key You API key. Register to get your key

zapytanie

odpowiedź

Naciśnij guzik POST lub GET aby zobaczyć odpowiedź

możliwe błędy

R7ERR_UPLOAD_FAILED Wgrywanie się nie udało R7ERR_NO_UPLOAD Nie wybrano pliku R7ERR_OVER_20MB Wgrywany plik jest większy niż 20 MB R7ERR_NOT_IMAGE Nieobsługiwany format (obsługiwane są PNG, GIF i JPG)

przykładowy kod

Poniższe przykładowe kody źródłowe aktualizują się automatycznie gdy zmienisz parametry
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery