Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Táto funkcia vracia transformovaný text.
Žiadosti je možné vykonať pomocou metód HTTP GET alebo HTTP POST. Odpoveď je vždy vo formáte JSON.
parameter hodnota popis
požadovaný text Vstupný text (UTF-8)
action Transformácia na vykonanie
api_key You API key. Register to get your key

žiadosť

odpoveď

Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na POST alebo GET

možné chyby

R7ERR_CONV_FAILED Konverzia zlyhala R7ERR_NOT_UTF8 Výstupný reťazec nie je UTF-8 a nemožno ho vrátiť

vzorky kódu

Nižšie sa vzorky kódu aktualizujú automaticky pri zmene vyššie uvedených parametrov
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery