Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Táto funkcia vypočítava vizuálny hash pre daný obrázok. Pomocou vizuálneho hashovania možno nájsť podobné a vizuálne identické obrázky (aj keď majú rozlíšenie alebo formát). Algoritmus je založený na článku Dr. Krawetza.
Dve obrázky sú vizuálne identické, keď sú ich hash rovnaké.
Sú podobné, ak je vzdialenosť medzi binárnym vyjadrením hashov malá (<= 5).
Žiadosti je možné vykonať pomocou metód HTTP GET alebo HTTP POST. Odpoveď je vždy vo formáte JSON.
parameter hodnota popis
je jeden z
nich potrebný
file Súbor na odovzdanie. Použite metódu POST
url URL na odovzdanie
api_key You API key. Register to get your key

žiadosť

odpoveď

Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na POST alebo GET

možné chyby

R7ERR_UPLOAD_FAILED Nahrávanie zlyhalo R7ERR_NO_UPLOAD Nie je zadaný žiadny súbor R7ERR_OVER_20MB Nahraný súbor bol väčší ako 20 MB R7ERR_NOT_IMAGE Nie súbor obrázkov (podporované sú PNG, JPG, GIF)

vzorky kódu

Nižšie sa vzorky kódu aktualizujú automaticky pri zmene vyššie uvedených parametrov
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery