Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ova funkcija vraća transformirani tekst.
Zahtevi se mogu izvesti pomoću HTTP GET ili HTTP POST metoda. Odgovor je uvek u JSON formatu.
parametar vrednost Opis
potreban text Ulazni tekst (UTF-8)
action Transformacija za izvođenje
api_key You API key. Register to get your key

zahtev

odgovor

Kliknite POST ili GET da biste videli odgovor

moguće greške

R7ERR_CONV_FAILED Konverzija nije uspela R7ERR_NOT_UTF8 Izlazni niz nije UTF-8 i ne može se vratiti

kod uzoraka

Ispod uzoraka kodova se automatski ažurira kada promenite parametre iznad
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery