Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ova funkcija izračunava vizuelni heš za datu sliku. Vizuelni haši se mogu koristiti za pronalaženje sličnih i vizuelno identičnih slika (čak i kada imaju različitu rezoluciju ili format). Algoritam se zasniva na članku dr Kravetz.
Dve slike su vizuelno identične kada su njihovi hadši isti.
Slični su ako je udaljenost između binarnog prikaza haša mala (<= 5).
Zahtevi se mogu izvesti pomoću HTTP GET ili HTTP POST metoda. Odgovor je uvek u JSON formatu.
parametar vrednost Opis
jedan od njih
je potreban
file Datoteka za otpremanje. Koristite POST metodu
url URL za upload
api_key You API key. Register to get your key

zahtev

odgovor

Kliknite POST ili GET da biste videli odgovor

moguće greške

R7ERR_UPLOAD_FAILED Upload nije uspio R7ERR_NO_UPLOAD Nije navedena datoteka R7ERR_OVER_20MB Upload fajl je veći od 20 MB R7ERR_NOT_IMAGE Nije slika datoteka (podržana su PNG, JPG, GIF)

kod uzoraka

Ispod uzoraka kodova se automatski ažurira kada promenite parametre iznad
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery