Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Den här funktionen returnerar information om filmer och tv-program. Om du anger `imdb`-parametern returnerar API-en en enda objektmatris. Om du anger `title`-parametern API-en array med upp till 5 filmer. Poster är 700px i höjd eller mindre.
Begäran kan utföras med hjälp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret finns alltid i JSON-format.
parameter värde beskrivning
en av dem
är nödvändig
imdb IMDB ID
title Filmtitel
api_key You API key. Register to get your key

begäran

svar

Klicka på POST eller GET för att se svaret

möjliga fel

R7ERR_NOTFOUND Film / tv-program hittades inte R7ERR_GAME Givet IMDB ID är kopplat till ett spel R7ERR_EPISODE Givet IMDB ID är kopplat till en tv-show episod

kodprover

Nedan kodprover uppdateras automatiskt när du ändrar parametrar ovan
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery