Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
OCR API has been temporarily disabled. Due to unknown bug it caused constant server overloads.
We are investigating the bug. Feel free to conact us on our github for more information.
We are sorry for the inconvenience.
Please use subscribe function on the bottom of the page to stay informed.
Denna funktion omvandlar en bild
Begäran kan utföras med hjälp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret finns alltid i JSON-format.
parameter värde beskrivning
en av dem
är nödvändig
file Fil att ladda upp. Använd POST-metod
url URL för att ladda upp
format Utmatningsformat
language Språk
api_key You API key. Register to get your key

begäran

svar

Klicka på POST eller GET för att se svaret

möjliga fel

R7ERR_UPLOAD_FAILED Uppladdningen misslyckades R7ERR_NO_UPLOAD Ingen fil anges R7ERR_OVER_20MB Den uppladdade filen var större än 20 MB R7ERR_CONV_FAILED OCR-konvertering misslyckades

kodprover

Nedan kodprover uppdateras automatiskt när du ändrar parametrar ovan
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery