Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Den här funktionen extraherar bilder från PDF-dokument.
Begäran kan utföras med hjälp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret finns alltid i JSON-format.
parameter värde beskrivning
en av dem
är nödvändig
file PDF-fil för att ladda upp. Använd POST-metod
url URL för att ladda upp
mode keep = Originalformat, konvertera = till PNG
api_key You API key. Register to get your key

begäran

svar

Klicka på POST eller GET för att se svaret

möjliga fel

R7ERR_UPLOAD_FAILED Uppladdningen misslyckades R7ERR_NO_UPLOAD Ingen fil anges R7ERR_OVER_20MB Den uppladdade filen var större än 20 MB R7ERR_NOT_PDF Inte ett PDF-dokument R7ERR_CONV_FAILED Konverteringen misslyckades R7ERR_NO_IMAGES Inga bilder i den här PDF-filen

kodprover

Nedan kodprover uppdateras automatiskt när du ändrar parametrar ovan
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery