Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Nag-convert ang function na ito mula sa isang pera papunta sa isa pa.
Maaaring maisagawa ang mga kahilingan gamit ang HTTP GET o HTTP POST na mga pamamaraan. Ang sagot ay palaging nasa JSON format.
parameter halaga paglalarawan
kailangan amount Halaga ng pag-convert
kailangan currency_in Input pera
kailangan currency_out Output currency
api_key You API key. Register to get your key

hiling

tugon

I-click ang POST o GET upang makita ang sagot

posibleng mga error

R7ERR_FAILED Nabigo ang conversion

sample ng code

Awtomatikong i-update ang mga sample code sa ibaba kapag binago mo ang mga parameter sa itaas
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery