Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ang function na ito ay nagbabalik ng impormasyon tungkol sa mga pelikula at palabas sa telebisyon. Kung tinukoy mo ang parameter na `imdb` ang API ay babalik sa isang solong item array. Kung tinukoy mo ang parameter na `pamagat` ang API isang array na may hanggang sa 5 na pelikula. Ang mga poster ay 700px sa taas o mas kaunti.
Maaaring maisagawa ang mga kahilingan gamit ang HTTP GET o HTTP POST na mga pamamaraan. Ang sagot ay palaging nasa JSON format.
parameter halaga paglalarawan
alinman sa isa
ay kinakailangan
imdb IMDB ID
title Titulo ng pelikula
api_key You API key. Register to get your key

hiling

tugon

I-click ang POST o GET upang makita ang sagot

posibleng mga error

R7ERR_NOTFOUND Hindi nakita ang pelikula / tv-show R7ERR_GAME Ibinibigay ang IMDB ID sa isang laro R7ERR_EPISODE Ang IMDB ID ay nauugnay sa isang episode ng tv-show

sample ng code

Awtomatikong i-update ang mga sample code sa ibaba kapag binago mo ang mga parameter sa itaas
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery