Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Bu işlev, web sayfasını HTML biçiminde bir resim, metin veya PDF haline dönüştürür.
İstek HTTP GET veya HTTP POST yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Yanıt her zaman JSON formatındadır.
parametre değer açıklama
gereklidir url Web sitesinin URL'si
format Çıkış biçimi
api_key You API key. Register to get your key

istek

tepki

Yanıt görmek için POST veya GET'i tıklayın.

olası hatalar

R7ERR_INVALID_URL Geçersiz URL. Desteklenen http: // ve https: // R7ERR_TIMEOUT Web sitesinin oluşturulması çok uzun sürdü R7ERR_CONV_FAILED Dönüştürülemedi

kod örnekleri

Yukarıdaki parametreleri değiştirdiğinizde, aşağıdaki kod örnekleri otomatik olarak güncellenir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery