Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
OCR API has been temporarily disabled. Due to unknown bug it caused constant server overloads.
We are investigating the bug. Feel free to conact us on our github for more information.
We are sorry for the inconvenience.
Please use subscribe function on the bottom of the page to stay informed.
Bu işlev bir görüntüyü
İstek HTTP GET veya HTTP POST yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Yanıt her zaman JSON formatındadır.
parametre değer açıklama
bunlardan biri
gerekiyor
file Yüklenecek dosya. POST yöntemini kullan
url Yüklenecek URL
format Çıkış biçimi
language Dil
api_key You API key. Register to get your key

istek

tepki

Yanıt görmek için POST veya GET'i tıklayın.

olası hatalar

R7ERR_UPLOAD_FAILED Yükleme başarısız R7ERR_NO_UPLOAD Dosya belirtilmedi R7ERR_OVER_20MB Yüklenen dosya 20 MB'dan büyük R7ERR_CONV_FAILED OCR başarısız oldu

kod örnekleri

Yukarıdaki parametreleri değiştirdiğinizde, aşağıdaki kod örnekleri otomatik olarak güncellenir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery