Ücretsiz Çevrimiçi Araçlar: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Bu işlev, belirli bir metin (dize) için bir karma değer veya bir sağlama toplamı hesaplar.
İstek HTTP GET veya HTTP POST yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Yanıt her zaman JSON formatındadır.
parametre değer açıklama
gereklidir text Karışık metin (UTF-8)
algo Algoritma

istek

tepki

Yanıt görmek için POST veya GET'i tıklayın.

olası hatalar

R7ERR_UPLOAD_FAILED Yükleme başarısız R7ERR_OVER_10MB Metin 10 MB'dan büyük

kod örnekleri

Yukarıdaki parametreleri değiştirdiğinizde, aşağıdaki kod örnekleri otomatik olarak güncellenir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery